facebook
instagram
e-post
Book kurs

Vilkår og betingelser

Betingelser // kurs

Kursansvarlig:
Jordmor Ragna Larsen
Skagen 18, 4006 Stavanger
ragna@mamastork.no
mobil 99256844
org. nr.: 925 290 785

Alle kurs holdes på de tidspunkter som er angitt på hjemmesiden mamastork.no. Skulle det skje endringer får du beskjed via mail eller telefon senest 24 timer før kursstart. Hvis kurset du er påmeldt bli avlyst, får du det fulle kursbeløpet tilbakebetalt eller mulighet for å delta på et annet tidspunkt, hvis kurset blir flyttet.

Betalingen foregår via Stripe eller Vipps. Samme dag som betalingenforegår sendes hele det digitale materiale til den oppgitte epostadresse. Selveundervisningen foregår på oppgitt dato.

Angrerett:
Påmeldingen din er bindende. Hvis du avbestiller mer en 30 dager før kursstart får du 100% av kursbeløpet refundert. Skriv en mail til ragna@mamastork.no. Ved avbestilling mellom 14 og 30 dager får du 50% refundert. Skriv en mail til ragna@mamastork.no.

Ved avbestilling mindre enn 14 dager til kursstart får du ingen refusjon. Bliv du forhindret en møtegang (gjelder Grunnkurs), så er vi behjelpelige med å finne et erstatningstidspunkt, hvis det er mulig før din termin.

Ved avbestilling, også i siste liten, er du alltid velkommen til å sende en annen deltager i stedet for. Skriv en mail til ragna@mamastork.no

Unntakelsen er hvis du skal ha planlagt keisersnitt (selv om du er hjertelig velkommen også da), eller hvis svangerskapet ditt avbrytes. I begge tilfeller får du alltid full refusjon hvis du melder ifra før kurset startet. Har du påbegynt eller gjennomført kurset gis det ikke refusjon. Send mail til ragna@mamastork.no

Hvis myndighetenes retningslinjer gjør fysisk fremmøte utilrådelig, så gjennomføres undervisningen online på planlagt tidspunkt. Det gir ikke refusjon hvis undervisningen må gjennomføres online.

Evt. reklamasjon:
Kontakt ragna@mamastork.no

Ved evt. konflikt:
Klagerrettes til selger innen rimelig tid, jf. punkt 9 og 10. Partene skal forsøke åløse eventuelle tvister i minnelighet. Dersom dette ikke lykkes, kan kjøperenta kontakt med Forbrukertilsynet for mekling. Forbrukertilsynet er tilgjengelig på  telefon 23  400  600  eller www.forbrukertilsynet.no.

Europa-Kommisjonensklageportal kan også brukes hvis du ønsker å inngi en klage. Det er særligrelevant, hvis du er forbruker bosatt i et annet EU-land. Klagen inngis her: http://ec.europa.eu/odr.

Rettigheter

Anja Bay/Smertefri Fødsel Danmark har alle rettigheter til hele materialet, både det på trykk og det digitale, som stilles til rådighet i relasjon til kurs og 1:1 undervisning. Ved kjøp oppnås kun bruksrett til produkter og materiale. Denne bruksretten er personlig. Produkter og materiale skal behandles fortrolig og må under ingen omstendigheter utleveres eller videre gis til tredjemann.

Produkter og materiale må kun anvendes til eget bruk og må ikke anvendes til andre formål enn det de er kjøpt til – herunder må de i særdeleshet ikke anvendes kommersielt, hverken i direkte eller indirekte konkurranse med Anja Bays virksomhet.

Hverken Anja Bays navn eller forretningsnavnet «Smertefri Fødsel» må brukes i reklame- eller referanseøyemed uten skriftlig tillatelse. Hvis materialet eller Anja Bays navn brukes i strid med bestemmelsen er Anja Bay berettiget til en bot på 120.000 DKR pr. overtredelse.

Så lenge det er tale om en fortsettende overtredelse beregnes ny bot for hver påbegynt måned.