Book kurs
facebook
instagram
e-post

Ærlige fødselshistorier
fra den virkelige verden

I alle tider har kvinner snakket om og delt fødselserfaringer. Her får du en ærlig sneak-peak inn i fødslenes verden: lange fødsler, styrtfødsler, første-og flergangsfødsler, tvillingfødsler, setefødsler.

Tilbakemeldinger

Tidligere kursdeltagere vender nesten daglig tilbake med meldinger og fødselshistorier.
Her er noen av dem.