Kontakt oss i dag!

MamaStork

Skagen 18

4006 Stavanger

Ring: 976 20 486

FØDSELSFORBEREDENDE KURS

 

  • Tirsdags kvelder fra klokken 17:30 - ca 21:00

  • Omvisning fødeavdeling og fødeloftet

  • Om fødsel og første barseltid

 

Mamastorks fødselsforberedende kurs, har som mål at dere som vordende foreldre skal gå fødselen og barseltiden i møte på tryggest mulig måte og med god kunnskap om det som skal skje. Det er en stor omveltning i livet å få barn!

 

Vi ønsker å bidra til at dere ser fram til fødsel og barseltid med positiv forventning.

Det gir et godt utgangspunkt for en fin fødselsopplevelse!

 

Våre kurs fokuserer i hovedsak på et normalt fødselsforløp og en normal barseltid.

 

Vi snakker også mye om partners rolle i fødsel/ barseltid.

 

Et godt fødselsforberedende kurs – gir mange en trygghet og ro før den forestående fødselen.

 

© MamaStork - Webdesign: MOFix Design - Fotograf: Lina Øxnevad/Naturlige portretter