Svangerskapsomsorg

 • Samme jordmor gjennom hele svangerskapet

 • God tid og fleksible åpningstider

 • Individuell tilpasning og oppfølging

Les mer »

Akupunktur

 • Modner livmorhalsen før fødselen

 • Oppstart fra uke 38

 • Raskere aktiv fødsel

Les mer »

Hjemmefødsel

 • Kjent jordmor gjennom hele fødselen

 • Trygge kjente omgivelser

 • Kontinitet – ingen vaktskifter underveis

Les mer »

Smertefri fødsel

 • Smerte- og panikkhåndtering

 • Øv din reaksjon på riene

 • Konkrete og handlingsfokuserte teknikker

Les mer »

Amming

 • Hjemmebesøk med ammeveileder

 • Kontinuitet gir trygghet

 • Praktisk hjelp og skriftlig ammeplan

Les mer »

Etterkontroller

 • Fysisk sjekk av kroppen etter fødsel

 • Gjennomgang av fødselsforløpet

 • Prevensjons-veiledning

Les mer »

Celleprøver

 • Skånsom prøvetaking hos jordmor

 • Screening av friske kvinner mellom 25 og 70 år

 • Kontroll hvert 3.- 5. år

Les mer »

Fødselshypnose

 • Oppleves som en veldig behagelig og dypt avslappet tilstand

 • Du er våken og hører hele tiden hva som blir sagt

 • Du kan til enhver tid avbryte behandlingen og bare åpne øynene

 • Du er altså IKKE i koma eller noen former for søvn i det hele tatt

Les mer »

© MamaStork - Webdesign: MOFix Design - Fotograf: Lina Øxnevad/Naturlige portretter