MAMASTORKS TJENESTER

   » Svangerskapsomsorg

   » Modnings-Akupunktur

   » Hjemmefødsel

   » Fødselshypnose

   » Ammeveiledning

   » Celleprøver

   » Etterkontroller

Kontakt oss i dag!

MamaStork

Skagen 18

4006 Stavanger

Ring: 976 20 486

HJEMMEFØDSEL

 

* Kjent jordmor gjennom hele fødselen

* Trygge kjente omgivelser

* Kontinitet – ingen vaktskifter underveis

 

Denne informasjonen henvender seg til deg som overveier å bringe ditt barn til verden hjemme, men også til deg som kanskje allerede har bestemt deg for hjemmefødsel. Den inneholder både praktiske tips og info, men også en del om filosofien og tankene våre som jordmødre rundt hjemmefødsel.

 

Vi tilbyr hjemmefødsel kun til flergangsfødende, som har hatt et normalt svangerskap og forventer en normal fødsel.

 

Det å bli foreldre og bringe et nytt barn til verden er en overveldende og sjelsettende opplevelse i de aller fleste menneskers liv. Det er en stor sosial familiebegivenhet, hvor det å kjenne seg trygg og godt ivaretatt er uendelig viktig - både for selve forløpet og fremgangen i fødselen, men i høy grad også for fødselsopplevelsen.
 Kvinner som har født hjemme nevner det med trygghet som en veldig viktig faktor. Andre fordeler som ofte nevnes er bl.a.:

 

Kontinuitet - ingen vaktskifte underveis i fødselsforløpet.
Kjent jordmor - fødekvinne/par og jordmor kjenner hverandre fra før.
Hjemlige omgivelser - dere er i deres vante og trygge omgivelser.

 

Når vi som jordmødre tilbyr hjelp til hjemmefødsler er det fordi vi har stor tillit til at kvinnekroppen kan føde barn! Vi ser viktigheten av at den enkelte kvinne/det enkelte par får lov å finne det alternativ som passer best for akkurat dem. Vi har alle tre lang fødselserfaring og har vært med på hjemmefødsler gjennom flere år.

Hvis du overveier å føde hjemme hører vi gjerne fra deg før du blir alt for gravid. Det er en stor fordel at du blir kjent med oss alle tre og vi med deg og din partner. Det er faktisk så viktig for oss, at vi i utgangspunktet ikke er med på hjemmefødsler uten å kjenne dere godt.

 

Rent praktisk så har vi med alt det vi trenger til en fødsel. Det være seg plastunderlag og kladder til sengen, bind og bleier til mor etter fødsel, instrumenter og utstyr til avnavling og evt. sying, medisiner til bruk ved evt. blødning, mm.

 

Det som dere kan tenke på å ha i hus er følgende:

 

 • myke håndklær til å holde baby varm i rett etter fødselen

 • flere vaskekluter som vi bruker
  under fødselen

 • godt lys til evt. sying etter fødselen

 • varmeflaske

 • isboks til morkaken

 • to bosspann - et til boss og ett til
  skitne kluter osv.

 • litt mat og kaffe til jordmora ;-)

Økonomi vedrørende hjemmefødsel:

 

 • Betaling for selve fødselshjelpen får jordmor av NAV.

 • Vaktberedskap 14 dager rundt termin betales av den fødende
  Det utgjør pt  8000.- kroner, hvorav 1800.- refunderes av NAV.

© MamaStork - Webdesign: MOFix Design - Fotograf: Lina Øxnevad/Naturlige portretter